Crystal Kush

$20.00

CRYSTAL KUSH LIVE RESIN

HYBRID – 1GRAM (0.033 FL OZ)

LAB TESTED

87%THC